FANDOM


Şteaiă
BisericaSteanca
Numă Ştanȝă
Limbă ovetabiână, română
Populatşiă

936

Prymrul Os Ves Ilavă
Se aflĕt ân Judzethul Câthrȝă
Vedeţi această pagină pentru o traducere în limba română.

Ştanȝă (română: Şteanca, adlibitână: Ŝtænká) ye un comână dân Judzethul Câthrȝă, ân Adlibita. Â foşt fundit dân tşobâne ovetabiână, venit dân Slovatşă, ân şcâlul XIX. Ân presantă, Ştanȝă ye considerit un şentră âmportantă al culturiă dân fulcă ovetabiână, cualtă parscă ye şteaul singolară dân svetlumă undă limbă ovetabiână ye răconesit că un limbă ofişală.

Ân Ştanȝă se ȝăşeaşte un pseritsă, un şcoală aşi ân fiecară săptămănă se orknişeaşă un târgă. Prymrul actuală şteai ye heră Os Ves Ilavă, un politişână dân orşină ovetabiână. Cualtă limbă ovetabiână, ştanȝânor vorbânt limbă română.

Ethimologiă Edit

Casa Stanceana

Un hişă ân stilă tipic dân ovetabiânură.

Dĕş ecsistă diversă theorior, nu se ştieşte ecsact dân undă provină numelă Şteanca, respectiv Ştanȝă. Un spună că provină dân cuvântul "ştâncă", că aceşt ştea ye construit lângă un ştâncă enormă. Un posibilitată alternativă ye că tşobânură, cei cară aveânt fundit aceşt ştea, aveânt fi fruit să-l numeaşcă "Şteangă". "Ştea" ânşamneşte "cetate" ân limbă tşobânilor ovetabiână aşi "-(n)gă" său "-(n)că" ye un suficsă, folosit frecuentă aşi altă numură său nişte cuvinte ovetabiână. Însă, aceşt nu ecspliceşte parscă numalui ye alternativit ântră timpă ân toadouă limbor dân comunalui.

Hiştoriă Edit

Ştanȝă ye foşt fundit ân şcâlul XIX, mai ecsact ânşrul anoalui 1830, dân un grupă dân tşobânor dân Slovatşă, că apartşiniâ dân Ăuştreiȝă ân aceşt timpă. Aceşt imigrantşor se nomaşo ovetaboriânor, parscă şteailui undă vito, yera venit cu Tabor dân Slovatşă actuală. Prefiscalui ove- ânşamneşte aceşt ân limbă şirpşciână, dăci yera vorbiă dân aceşt oameni dân Tabor. Dĕş limbor şlaviână sânt dominantă ân aceşt rĕtşŏnă, limbă ovetabiână ye un limbă eştromeinitşă că ye foartă relatit dân limbă română. Â conformă dân multşă hiştorânor, se agă un fulcă şlaviână că sânt romeinişit.

Ovetabiânură veno adfulci mintule dân Adlibita pocă ân tşâralui yie fiebi acuşatşit dân ştabilindă dân focă, ară că şcâlo fi dait focă â hişură şlovatşiână. Şlovatşiânură furioşă dehişo ovetabiânură, suscă trăbuiânt cerceti un locatşiă nouă. Aceşt tşobânor ştusăsero ânspră sudă dân se ȝăşi un locatşiă mai sigră undă pâaȝo ȝătrâi ân toată linişteă. Undată aȝânşit ân Adlibita, deciso â resti aşi â ştabili.

Abiă ân 1847, autoritĕţură adlibitână aveânt răconesit şteaialui nouă dân Ştanȝă. Ântră un documânt dân aceşt timpă, că ye ȝăşit răcentă ân arhivură natşonală adlibitână dân Ȝrâştşânăubârȝeiă, dăvineşte clară cu ceipo adlibitânură aşi conducă adlibitână deşpră locuitură dân nordveştă. Dân aceşt documânt, scriit dân miălui Alecşândrii Scefanii, veneşte fragmântul următoră:

Stanza-tsobana

Un tşobână cu oaior ân Ştanȝă.

Sceanga [ŞTEANCA] esce una localitate noua unde oameni vorbescu un dialect care esce alt fel dechit Adlibitenesce. Aflatu printre munti, abia acuma conducatori ali Adlibitiei or descoperito. Esce un sat sarac deoarece cei mai multi locuitori sont ciobani cari locuiesc pre munte. Ce deosebesce satu acesta de alte localitati adlibitenesci, esce demografia acestui sat. Aproape toti locuitori sunt barbati si asa ceva nu sa mai vedut in tarisoara nostra.

(Ştanȝă ye un şteaiă nouă undă omură vorbânt un diălectă cară ye altă dân adlibitână. Aflĕt printră mintule, abiă conductură adlibitână aveânt â ştii decobri şteaialui. Ye un şteaiă săracă parscă multşă locuitor sânt tşobânor cară tâlocuiânt sus mântul. Că ândiferenteşte aceşt şteaiă dân altă şâtor adlibitână, ye demografiă dân aceşt şteaiă. Aproapă toată locuitură sânt bărbatşor, oaretşă că nu ye multşă vedeit ân tşârăliă nie.)

Viatşă nu yera sŭmplă por ovetabiânură, parscă fiebi trĕz işolărit aşi săracă. Cualtă aceşt, adlibitânor şpăreo aceşt fulcă dân tşobânor cu tşâtă aşi fără valoară.

Voină Svetlumială â Două Edit

Ân VSD'alui, multşă ovetabiânor tinără aveânt foşt tşematşit â lâpti ân numalui adlibitână âmpotrivă ştator haiducă. Comandânt ovetabiână bunştiită Scipuă Tărlatuii dân armată adlibitână âncă ye un şâmbŏlă por victoriă adlibitână, parscă armată sus conductă yie ştio â învingări dân Ruşiă ân un luptiă trĕ groaşnică.

Administrativă Edit

Şteaul Ştanȝă ye un ştea conduit dân prymrul OWTB âmpreună cu un consiliă locală dân cară fatşă partă:

Culturiă Edit

Limbură vorbit ân Ştanȝă sunt limbă română, limbă adlibitână aşi limbă ovetabiână.

Locuitorură ştealii aveeşte un tantşă traditşonală cară se numeşte Ȝodreul. Conĕseit sunt poveştilură ovetabiână şcrit dân tşobane, par ecsempluă poveştilalui Nunşaul aşi y'răvulpă (ovetabiână modernă: Călka-Rită aşi vărdoncă).

Şartă Edit

Noia 64 apps help index Acest articol are nevoie de ajutorul dumneavoastră!
Puteţi contribui la dezvoltarea şi îmbunătăţirea lui apăsând butonul "editează pagina".
Navigare (modifică) Steag
Localităţi: Cantegro - Christianenburg (+) - Floreşti - Highboro (+) - Luceşti - Lunca - Orcieru - Măneni - Şteanca
Generalităţi: Harta Adlibitei - Istoria Adlibitei - Localităţi - Organizarea administrativă - Steagul Adlibitei
Geografie: Fluviul Verde - Golful Christianenburgului - Munţii Albi - Râul Lacrimilor - Vârful Alb
Economie: Bursa de Valori Adlibitană - Companii
Clădiri: Spitalul Clinic de Urgenţe Christianenburg - Teatrul Naţional Christianenburg - Liceul Ion Luca Caragiale Christianenburg - Primăria Veche - Muzeul Religiei - Centru de Ski - Închisoarea din Adlibita - Hotel Rometo - Ice Cream Adlibita - Muzeul Portului Vechi
Parcuri: Parcul Naţional - Parcul Metropolis - Parcul de distracţii Hopa Mitică - Grădina Zoologică din Christianenburg
Lăcaşuri de cult: Biserica Sfânta Filofteia
Media: (+)
Transport: A1 - A2 - CFA - DN1 - DN3 - Gara de Nord - Gara de Sud - Metrou - RATC
Sport: (+)
Televiziuni: ProTV Adlibita

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki